Ελληνικός Πολιτισμός

Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που σας ζητούνται: © Αναστασία Κοτζανάκη word

Αρχική Ασκήσεις Θεωρία επόμενη

λύω (γ' ενικό Ενεστώτα)λύ
ἀγορεύω (β' πληθ. Μέλλ.) ἀγορεύ
φονεύω (α' ενικό Μέλλ.) φονεύ
κωλύω (β' ενικό Ενεστ.) κωλύ
πιστεύω (α' πληθ. Ενεστ.) πιστεύ
βουλεύω (γ' ενικό Μέλλ.) βουλεύ