× Είσοδος Τέχνη
Αψίδα Γαλέριου Εισαγωγή Πληροφορίες Πεσσοί Ανάγλυφα Πινακοθήκη
☰ πλοήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αψίδα του Γαλέριου

Εισαγωγή


❮ Πινακοθήκη Πληροφορίες ❯


Καμάρα

Η Καμάρα από παλιά λιθογραφία των αρχών του 19ου αι.

Η άγνοιά μας ως λαός σχετικά με τα μνημεία - σύμβολα είναι λυπηρή. Μπορεί να καμαρώνουμε για τον Παρθενώνα στην Αθήνα ή για την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) στη Θεσσαλονίκη, πόσοι όμως από εμάς ξέρουμε και τα ελάχιστα για τα μνημεία αυτά;

Το κενό της άγνοιάς μας ελπίζω να καλύψει η σελίδα αυτή, παρουσιάζοντας στο κοινό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Αψίδα του Γαλέριου.