Ελληνικός πολιτισμός, Τέχνη

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις

Οδύσσεια • Ηρόδοτος • Ιλιάδα • Ανθολόγιο Β' • Ελένη • Ανθολόγιο Γ' • Θεματογραφία • Αρχ. Γυμνασίου • Αρχ. Λυκείου

 

 

Οποιαδήποτε είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης: mozilla firefox
 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

     

Οι ναοί, γενικά

Τα είδη των αγγείων

Οι θεοί στην αγγειογραφία

Οι ήρωες στην αγγειογραφία

Αγγειογράφοι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

Γεωμετρική

ΑΡΧΑΪΚΑ

Ανατολίζουσα

Ναός Απόλλωνα, Κόρινθος

Μελανόμορφη

Δαιδαλική

Ναός Αφαίας, Αίγινα

Ερυθρόμορφη

Από το 625 ως το 570

Μαντείο των Δελφών 

Από το 570 ως το 530

Από το 530 ως το 480

ΓΛΥΠΤΑ ΑΦΑΙΑΣ    

Ανατολικό αέτωμα

Δυτικό αέτωμα

ΚΛΑΣΙΚΑ

ΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Παρθενώνας

Πρώιμη Κλασική

Ανατολικό αέτωμα

Ναός του Δία, Ολυμπία

Κλασική

Δυτικό αέτωμα

Ναός Ποσειδώνα, Σούνιο

Ύστερη Κλασική Ι

Ζωφόρος

Ναός Απόλλωνα, Βάσσες

Ύστερη Κλασική ΙI

Μετόπες

Ερεχθείο

ΓΛΥΠΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑ

Ναός Αθηνάς Νίκης

 

Μετόπες

Ανατολικό αέτωμα

Δυτικό αέτωμα

ΓΛΥΠΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

Ο γλυπτός διάκοσμος

ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Πέργαμος, Τήλεφος

Πέργαμος, Γιγαντομαχία

Αψίδα Γαλέριου

   

Το Σαραπείο της Θεσσαλονίκης

   

 

 

Η σελίδα ανανεώνεται διαρκώς, δεν έχει και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ.