Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή ή τα συστατικά τους