Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή ή τα συστατικά τους (απλή, επαυξημένη, ελλειπτική) doc

 Νέα Ελληνική Γλώσσα  είδη προτάσεων  αρχική