Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο αριθμητικού.

Νέα Ελληνική Γλώσσα  αριθμητικά  αρχική  

επόμενη

 
1. Αγόρασα μια ποτήρια.
2. Στο διαγώνισμα έγραψα .
3. Το ύψος του πύργου είναι το από το ύψος της εκκλησίας.
4. Ζήτησα ένα διπλό καφέ όχι .
5. Μένω στο όροφο ενός ουρανοξύστη.