Συμπλήρωσε τα κενά με τον σωστό τύπο αριθμητικού. doc

προηγούμενη

 
1. Βρισκόμαστε στο λεπτό του ημίχρονου και το αποτέλεσμα είναι - υπέρ της Ελλάδας.
2. Ο Γιώργος θα διαβάσει την άσκηση και η Ελένη την άσκηση .
3. Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ελληνικό καφέ.
4. Περίμενα στη σειρά ώρες.
5. Θα πρέπει να αγοράσουμε μια μαχαίρια.
6. Ποιος βγήκε στον αγώνα;
7. Να περάσει η πρώτη μαθητών.
8. Το του είναι το .
9. Πήρε δόση από το φάρμακο.
10. Ποιος μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα;
 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός