Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων, γράφοντας τη λέξη της παρένθεσης στον σωστό τύπο (γένος, αριθμό, πτώση) doc

Επίθετα με καταλήξεις σε: -ων, -ουσα, -ον, / -ής -ής -ές και το επίθετο: πολύ, πολλή, πολύ
1. Πρωτεύ (πρωτεύων -ουσα -ον) πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας είναι ο ρατσισμός.
2. Να βρεθούν οι δευτερεύ όροι των δευτερευ (δευτερεύων -ουσα -ον) προτάσεων.
3. Εμπιστεύεται τα μυστικά του στον πρώτο τυχ. (τυχών -ούσα -όν)
4. Τα αστεία του προκαλούν πο (πολύς, πολλή, πολύ) γέλιο στο νοήμ κοινό. (νοήμων -ων -ον)
5. Οι επιμελ (επιμελής -ής -ές) μαθητές επιβραβεύονται σε αντίθεση με τους αμελ. (αμελής -ής -ές)
6. Οι αποτυχ (αποτυχών -ούσα -όν) μαθητές και οι αποτυχ (αποτυχών -ούσα -όν) μαθήτριες θα εξεταστούν το Σεπτέμβριο.
7. Ο μέλλ (μέλλων -ουσα -ον) γαμπρός και η μέλλ (μέλλων -ουσα -ον) νύφη εμφανίστηκαν στην εκκλησία.
8. Κατάλογος επιλαχ (επιλαχών -ουσα -ον) ανδρών και επιλαχ (επιλαχών -ουσα -ον) γυναικών.
9. Όλα τα καλλυντικά δεν είναι αβλαβ (αβλαβής -ής -ές) Πο από αυτά έχουν πο επιβλαβ ουσίες (επιβλαβής -ής -ές).
10. Δεν είναι πο (πολύ, πολλή, πολύ) ευπρεπ (ευπρεπής -ής -ές) να διακόπτεις το συνομιλητή σου.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός