Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν doc

επόμενη

ονομαστική γενική αιτιατική κλητική
μεγάλος μεγάλμεγάλμεγάλ
ζωηρζωηρής ζωηρζωηρ
κόκκινκόκκινκόκκινκόκκινε
παχύςπαχ / παχπαχπαχ
βαρύβαρ / βαρβαρβαρ
ροζροζροζέ ροζ
φαγφαγφαγά φαγ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός