Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ος, -η, -ο / -ύς, -ιά, -ύ / -άς, -ού, -άδικο / -ής, -ιά, -ί doc

ονομαστική γενική αιτιατική κλητική
μεγάλμεγάλμεγάλμεγάλοι
ζωηρζωηρζωηρές ζωηρ
κόκκινκόκκινκόκκινα κόκκιν
παχιοί / παχείς παχπαχ / παχπαχ / παχ
τα βαριάβαρβαρβαρ
σοκολατιέςσοκολατσοκολατσοκολατ
φαγάδφαγάδφαγάδες φαγάδ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός