Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν doc

προηγούμενη     επόμενη

ονομαστική γενική αιτιατική κλητική
μεγάλμεγάλμεγάλμεγάλοι
ζωηρζωηρζωηρές ζωηρ
κόκκινκόκκινκόκκινα κόκκιν
παχιοί / παχείς παχπαχ / παχπαχ / παχ
τα βαριάβαρβαρβαρ
σοκολατιέςσοκολατσοκολατσοκολατ
φαγάδφαγάδφαγάδες φαγάδ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός