Άσκηση στον αόριστο μέσης φ. υγρολήκτων, καθαίρομαι doc

πήγαινε στην ενεργητική φωνή

τύπος οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
α' εν.ἐκαθκαθκαθ-
γ' εν. ἐκαθκαθκαθκαθ
α' πληθ. ἐκαθκαθκαθ-
γ' πληθ. ἐκαθκαθκαθκαθ
 
απαρέμφατοκαθμετοχή καθ, καθ, καθ