Άσκηση στον αόριστο εν. φ. υγρολήκτων, καθαίρω doc

πήγαινε στη μέση φωνή

τύπος οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
α' εν. ἐκάθ καθ καθ

---

γ' εν. ἐκάθ καθ καθ καθ
α' πληθ. ἐκαθ καθ καθ

---

γ' πληθ. ἐκάθ καθ καθ καθ