Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.) doc 

Βρες τη σωστή απάντηση.