Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.) doc

Ασκήσεις  Αρχική 

Βρες τη σωστή απάντηση.