Σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα αόριστου μ. φ. του ρ. δέχομαι 

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
Μέλλοντας Αόριστος
δεδε
δέδέ
δέδέ
δεδε
δέδέ
δέδέ