Σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα αόριστου μ. φ. του ρ. ἅπτομαι

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική επόμενη
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
Μέλλοντας Αόριστος