Σχηματισμός ευκτικής παρακείμενου μ. φ. του ρ. βουλεύομαι, κρύπτομαι 

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
βεβουλευμένος, η, ονκεκρυμμένος, η, ον
βεβουλευμένος, η, ονκεκρυμμένος, η, ον
βεβουλευμένος, η, ονκεκρυμμένος, η, ον
βεβουλευμένοι, αι,ακεκρυμμένοι, αι,α /
βεβουλευμένοι, αι,ακεκρυμμένοι, αι,α /
βεβουλευμένοι, αι,ακεκρυμμένοι, αι,α /