Σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα αόριστου μ. φ. του ρ. λούομαι 

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
Μέλλοντας Αόριστος
λουλου
λούλού
λούλού
λουλου
λούλού
λούλού