Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και αορίστου του ρήματος μεταπείθω

προηγούμενη Ασκήσεις  Αρχική

 

Ενεστώτας Αόριστος
α' εν. ----
β' εν.μετάπειμετάπει
γ' εν. μεταπειθμεταπεισ
α' πληθ.----
β' πληθμεταπείθμεταπείσ
γ' πληθμεταπειθ &
μεταπειθ
μεταπεισ &
μεταπεισ