Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και αορίστου του ρήματος ἀνατρέπω

 προηγούμενη Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

  
Ενεστώτας Αόριστος
α' εν. ----
β' εν.ἀνάτρεἀνάτρε
γ' εν. ἀνατρεπἀνατρεψ
α' πληθ.----
β' πληθἀνατρέπἀνατρέψ
γ' πληθἀνατρεπ
& ἀνατρεπ
ἀνατρεψ
& ἀνατρεψ