Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. ῥίπτομαι

προηγούμενηΑσκήσεις  Αρχική
Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
ῥίπτ ῥίψ ἐρριμένος
ῥίπτ ῥίψ ἐρριμένος
ῥίπτ ῥίψ ἐρριμένος
ῥιπτ ῥιψ ἐρριμένοι
ῥίπτ ῥίψ ἐρριμένοι
ῥίπτ ῥίψ ἐρριμένοι