Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. ψεύδομαι

προηγούμενη Ασκήσεις  Αρχική επόμενη
Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
ψεύδ ψεύσ ἐψευσμένος
ψεύδ ψεύσ ἐψευσμένος
ψεύδ ψεύσ ἐψευσμένος
ψευδ ψευσ ἐψευσμένοι
ψεύδ ψεύσ ἐψευσμένοι
ψεύδ ψεύσ ἐψευσμένοι