Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. θεραπεύομαι

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη
Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
θεραπεύ θεραπεύσ τεθεραπευμένος
θεραπεύ θεραπεύσ τεθεραπευμένος
θεραπεύ θεραπεύσ τεθεραπευμένος
θεραπευ θεραπευσ τεθεραπευμένοι
θεραπεύ θεραπεύσ τεθεραπευμένοι
θεραπεύ θεραπεύσ τεθεραπευμένοι