Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. φυλάττομαι

προηγούμενη Ασκήσεις  Αρχική επόμενη
Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
φυλάττ φυλάξ πεφυλαγμένος
φυλάττ φυλάξ πεφυλαγμένος
φυλάττ φυλάξ πεφυλαγμένος
φυλαττ φυλαξ πεφυλαγμένοι
φυλάττ φυλάξ πεφυλαγμένοι
φυλάττ φυλάξ πεφυλαγμένοι