Άσκηση στα ουσιαστικά της α' κλίσης doc

Βρες τις 26 λέξεις που είναι ουσιαστικά α' κλίσης. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται.

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι ουσιαστικό της α' κλίσης.

Θετταλία

Ὅριον τὸ παλαιὸν πρὸς , ἦν ἀπὸ μέχρι τοῦ Πηνειοῦ ποταμοῦ. Πρὸς πεδίον ἐστί, κύκλῳ δ περικλείουσι. Τῶν κατοίκων οἱ μὲν ταγοὶ κύριοι ἦσαν, οἱ δὲ γεωργοὶ τοὺς ἀγροὺς ἐθεράπευον καὶ ἐν τὰ ποίμνια ἔνεμον. Ἐν οἱ ποταμοὶ ἐν μικροί εἰσιν, ἐν δὲ τοῖς πεδίοις πολλαχοῦ λιμνάζουσιν. Οἱ ποταμοὶ πολλάκις κατακλύζουσι καὶ καὶ βλάπτουσιν. Οἱ κάτοικοι τότε ἐν εἰσίν. Ἐν δ’ ὅμως ἐκφέρει σῖτον, , · τρέφει δὲ ἵππων καὶ προβάτων. Τὴν δ’ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐφ’ εἰς τὰ ταμιεῖα φέρουσι.