Να κλίνετε το ουσιαστικό "τὸν ποταμόν" και στους δύο αριθμούς.

ενικός

ποτ

τοῦ

ποτ

τῷ

ποτ

τὸν

ποτ

ποτ

πληθυντικός

οἱ

ποτ

τῶν

ποτ

τοῖς

ποτ

τοὺς

ποτ

ποτ