Να κλίνετε το ουσιαστικό "τὸν ποταμόν" και στους δύο αριθμούς.

Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

ενικός

ποτ

τοῦ

ποτ

τῷ

ποτ

τὸν

ποτ

ποτ

πληθυντικός

οἱ

ποτ

τῶν

ποτ

τοῖς

ποτ

τοὺς

ποτ

ποτ