Να κλίνετε το ουσιαστικό "ῥεύματος" και στους δύο αριθμούς

ενικός

τὸ

ῥεῦμ

τοῦ

ῥεύματ

τῷ

ῥεύμα

τὸ

ῥεῦμ

ῥεῦμ

πληθυντικός

τὰ

ῥεύματ

τῶν

ῥευμάτ

τοῖς

ῥεύμα

τὰ

ῥεύματ

ῥεύματ