Να κλίνετε το ουσιαστικό "ἀπώλειαν" και στους δύο αριθμούς.

ενικός

ἀπ

τῆς

ἀπ

τῇ

ἀπ

τὴν

ἀπ

ἀπ

πληθυντικός

αἱ

ἀπ

τῶν

ἀπ

ταῖς

ἀπ

τὰς

ἀπ

ἀπ