Να κλίνετε το ουσιαστικό "ἑταίρους" και στους δύο αριθμούς.

προηγούμενη   Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

ενικός

ἑτ

τοῦ

ἑτ

τῷ

ἑτ

τὸν

ἑτ

ἑτ

πληθυντικός

οἱ

ἑτ

τῶν

ἑτ

τοῖς

ἑτ

τοὺς

ἑτ

ἑτ