Να κλίνετε το ουσιαστικό "ἑταίρους" και στους δύο αριθμούς.

ενικός

ἑτ

τοῦ

ἑτ

τῷ

ἑτ

τὸν

ἑτ

ἑτ

πληθυντικός

οἱ

ἑτ

τῶν

ἑτ

τοῖς

ἑτ

τοὺς

ἑτ

ἑτ