Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του Μέσου αόριστου β'  doc

ΟριστικήΥποτακτική ΕυκτικήΠροστακτική
ἐλιπόμην λίπ λιπ ---
ᾔσθουαἴσθ αἴσθ αἰσθ
ἀπώλετοἀπόλ ἀπόλ ἀπολ
ἠγαγόμεθαἀγαγ ἀγαγ ---
ἐβάλεσθεβάλ βάλ βάλ
ἐγένοντογέν γέν γεν