Να κλίνετε στην οριστική ενεστώτα και μέλλοντα τα ρήματα: καταλύω, πείθω

Ενεστώτας Μέλλοντας
καταλύωπείθωκαταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύσ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί