Να κλίνετε στην οριστική ενεστώτα και μέλλοντα τα ρήματα: καταλύω, πείθω

Ασκήσεις  Αρχική

πήγαινε στο 2ο μέρος της άσκησης

Ενεστώτας Μέλλοντας
καταλύωπείθωκαταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύσ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί
καταλύ πείθ καταλύ πεί