Να κλίνετε στην οριστική ενεστώτα και μέλλοντα τα ρήματα: τρέπω, λήγω

Ασκήσεις  Αρχική 

πήγαινε στο 1ο μέρος της άσκησης

 
Ενεστώτας Μέλλοντας
τρέπωλήγω τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή