Να κλίνετε στην οριστική ενεστώτα και μέλλοντα τα ρήματα: τρέπω, λήγω

Ενεστώτας Μέλλοντας
τρέπωλήγω τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή
τρέπ λήγ τρέ λή