Βρες τον χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό των παρακάτω προστακτικών doc

Αρχική  Ασκήσεις   προηγούμενη  

προστακτική χρόνος πρόσωπο
Ἔστε
πράττετε
διώξατε
ἄγε
κάτεχε
φεῦγε
ἀρχέτω
θαύμασον
γυμνάσατε
ἀποβλέψατε
ἴσθι
λέγε