Να βρεθούν: α) το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων ή εκφράσεων β) το υποκείμενο των απαρεμφάτων doc

 

αρχική ασκήσεις