Άσκηση σχηματισμού των ρημάτων στο γ' πληθ. αόριστου μέσης φωνής doc 

Ασκήσεις  Αρχική  προηγούμενη

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ γ' πληθ.
ΑΡΧΟΜΑΙΡΑΝΤΟ
ΠΕΜΠΟΜΑΙ ΠΕΜΑΝΤΟ
ΓΡΑΦΟΜΑΙ ΓΡΑΑΝΤΟ
ΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙ ΛΛΑΑΝΤΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΙ ΔΙΔΑΑΝΤΟ
ΕΚΠΕΜΠΟΜΑΙ ΕΞΠΕΜΑΝΤΟ