Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική  επόμενη

Διάβασε τη θεωρία για το σχηματισμό του αόριστου
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ ΘΕΡΑΠΕΥ
ΚΩΛΥΩ ΚΩΛΥ
ΑΜΕΙΒΩ ΜΕΙ
ΓΡΑΦΩ ΓΡΑ
ΣΤΡΕΦΩ ΣΤΡΕ
ΠΛΕΚΩ ΠΛΕ
ΤΑΤΤΩ ΤΑ
ΟΝΟΜΑΖΩ ΝΟΜΑ
ΡΙΠΤΩ ΡΙ
ΚΡΥΠΤΩ ΚΡΥ