Να σχηματίσεις τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική    προηγούμενη  επόμενη

Διάβασε τη θεωρία για το σχηματισμό του αόριστου
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΦΥΛΑΤΤΩ ΦΥΛΑ
ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΩ ΦΥΛΑ
ΑΓΟΡΕΥΩΓΟΡΕΥ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΩΓΟΡΕΥ
ΑΘΡΟΙΖΩΘΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΩΘΡΟΙ
ΗΓΕΜΟΝΕΥΩΓΕΜΟΝΕΥ
ΚΟΛΑΚΕΥΩΚΟΛΑΚΕΥ
ΥΠΕΡΚΟΛΑΚΕΥΩΚΟΛΑΚΕΥ
ΙΔΡΥΩΔΡΥ