Κλίνε τον Υπερσυντέλικο του ρ. θύομαι

προηγούμενη   Ασκήσεις  Αρχική   επόμενη

θύομαι

ἐτεθύ
ἐτέθυ
ἐτέθυ
ἐτεθύ
ἐτέθυ
τεθυμένοι