Κλίνε τον Υπερσυντέλικο του ρ. θύομαι

θύομαι

ἐτεθύ
ἐτέθυ
ἐτέθυ
ἐτεθύ
ἐτέθυ
τεθυμένοι