Κλίνε τον Υπερσυντέλικο του ρ. κωλύομαι

προηγούμενη   Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

κωλύομαι

ἐκεκωλύ
ἐκεκώλυ
ἐκεκώλυ
ἐκεκωλύ
ἐκεκώλυ
κεκωλυμένοι