Κλίνε τον Υπερσυντέλικο του ρ. κωλύομαι

κωλύομαι

ἐκεκωλύ
ἐκεκώλυ
ἐκεκώλυ
ἐκεκωλύ
ἐκεκώλυ
κεκωλυμένοι