Μακρόχρονες, βραχύχρονες και θέσει μακρόχρονες συλλαβές doc

  η συλλαβή είναι:η συλλαβή είναι: η συλλαβή είναι:
γε-ωρ-γοί γεωρ γοί
ἔ-νε-μον νε μον
ἔ-τρω-γον τρω γον
θαυ-μά-ζοι θαυμα ζοι
πη-γαί πηγαί
ἵ-σθμοῖ σθμοῖ
ἀ-γρούς γρούς© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός