Σχημάτισε τον μέλλοντα των ρημάτων doc

Συμπλήρωσε με το σωστό χαρακτήρα από την αναδυόμενη λίστα. Αν χρησιμοποιήσεις τη βοήθεια μειώνεται η βαθμολογία σου.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ
ΙΔΡΥΩ
ΙΔΡΥΩ
ΓΡΑΦΩ
ΓΡΑΩ
ΠΕΙΘΩ
ΠΕΙΩ
ΕΧΩ
ΕΩ
ΔΙΩΚΩ
ΔΙΩΩ
ΤΡΙΒΩ
ΤΡΙΩ
ΤΑΤΤΩ
ΤΑΩ
ΡΙΠΤΩ
ΡΙΩ
ΕΛΕΓΧΩ
ΕΛΕΓΩ