Άσκηση πολλαπλών επιλογών στον σχηματισμό του Παρατατικού doc

Βρες τη σωστή απάντηση.