3η άσκηση για τον επιθετικό - κατηγορηματικό doc

α. ποια λέξη είναι προσδιορισμός; β. τι είδους προσδιορισμός; γ. πώς εκφέρεται;

προηγούμενη

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός