Να βρεις τους επιθετικούς προσδιορισμούς κατέβασε την άσκηση

Στο παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα του Γ. Σεφέρη «Μυθιστόρημα» υπάρχουν 17 επιθετικοί προσδιορισμοί. Προσπάθησε να τους βρεις.

βράχοι πεύκα κι ρημοκλήσι
και πάρα πάνω
το τοπίο ξαναρχίζει·
βράχοι σε σχήμα πύλης,
πεύκα και
κι σπιτάκι στον ασβέστη·
και πάρα πάνω ακόμη πιο φορές
τοπίο ξαναρχίζει κλιμακωτά
ως τον ορίζοντα ως τον ουρανό που βασιλεύει.