Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  αναφορικές προτάσεις προηγούμενη επόμενη