Να βρεθεί ως τι χρησιμοποιούνται οι αναφορικές ελεύθερες ονοματικές προτάσεις doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  αναφορικές προτάσεις προηγούμενη