Να βρεις το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο του αντικειμένου

 

αρχική Νέα Ελληνική Γλώσσα  θεωρία για το αντικείμενο

 

 

Ξεκίνα την άσκηση