Να βρεις το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο του αντικειμένου

Ο μητροπολίτης χειροτόνησε τον Πέτρο διάκο.
Τον Παναγιώτη έχουν εκλέξει πρόεδρο οι μαθητές.
Το υπουργείο διόρισε τον Ηλία αγροφύλακα.
Η αστυνομία θεωρεί υπεύθυνο για τις ταραχές τον πρόεδρο της ομάδας.
Οι εφημερίδες παρουσίασαν το φοιτητή ως πρωτεργάτη των επεισοδίων.
Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο αθώο.