Σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις τα υπογραμμισμένα επίθετα λειτουργούν ως κατηγορούμενα και σε ποιες ως επιθετικοί προσδιορισμοί;