Άσκηση στο σημείο στίξης «άνω ή πάνω τελεία»

Κάνε κλικ στη λέξη που νομίζεις ότι πρέπει να μπει πάνω τελεία.

Βάζουμε πάνω τελεία:
1. για να τονίσουμε την αντίθεση ανάμεσα σε δύο μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο μέρος είναι σπουδαιότερο από το πρώτο.
2. για να διακρίνουμε τα δύο μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο μέρος αποτελεί αιτιολόγηση του πρώτου.
3. για να διακρίνουμε τα μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο αποτελεί επεξήγηση του πρώτου.
4. για να διαχωρίσουμε περιπτώσεις που αναφέρουμε κατά σειρά, με προσθήκη ποικίλων προσδιορισμών.

01. Οι αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου ήταν: η ανάμειξη των Αθηναίων στη διαμάχη ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κόρινθο για την ακόμη η αποστασία από την Αθηναϊκή συμμαχία της Ποτίδαιας, που υποκινήθηκε από την τέλος, η απαγόρευση από την Αθήνα των πλοίων των Μεγάρων να αγκυροβολούν σε λιμάνια της Αθηναϊκής συμμαχίας και να διεξάγουν εμπόριο.
02. Τις Κυριακές λοιπόν στη θάλασσα ερχόταν η Έλλη και καμιά φορά ο θείος τότε γινόταν το μεγάλο γλέντι.
03. Έτρεχε ο φύλακας να μας υποδεχτεί και να μας ήταν ένας απλοϊκός Κρητικός, με βράκες, με μια μαγκούρα, τον έλεγαν τόσα χρόνια φύλακας κι οδηγός στην Κνωσό, είχε μάθει, πολλά και μιλούσε για το Παλάτι σαν να 'ταν το σπίτι και μας υποδέχτηκε σαν νοικοκύρης.
04. Στ' ανοιχτά λέγαν μόνο τις απαραίτητες για την πετονιά, για το δόλωμα, για το πώς τσιμπάει το κάθε ψάρι.
05. Όλα αυτά που έλεγε μας άρεσαν κανείς όμως δεν μπορούσε να τον πάρει στα σοβαρά.
06. Κι η Ινφάντα λες και τα μάτια της γίνονταν πιο λοξά.