Άσκηση στο σημείο στίξης «άνω ή πάνω τελεία»

Κάνε κλικ στη λέξη που νομίζεις ότι πρέπει να μπει πάνω τελεία.

Βάζουμε πάνω τελεία:
1. για να τονίσουμε την αντίθεση ανάμεσα σε δύο μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο μέρος είναι σπουδαιότερο από το πρώτο.
2. για να διακρίνουμε τα δύο μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο μέρος αποτελεί αιτιολόγηση του πρώτου.
3. για να διακρίνουμε τα μέρη μιας περιόδου, δείχνοντας ότι το δεύτερο αποτελεί επεξήγηση του πρώτου.
4. για να διαχωρίσουμε περιπτώσεις που αναφέρουμε κατά σειρά, με προσθήκη ποικίλων προσδιορισμών.

4 πάνω τελείες: Όταν τις έδειξε η Ευανθία, έμειναν έπειτα όμως άλλες έσκυψαν, άλλες έπειτα πάλι στάθηκαν, και τώρα έμοιαζαν σαν να τίναζαν εκείνο που ύστερα έσκυψαν ξανά σαν να το άπλωσαν πάλι ξανασηκώθηκαν και ξαναέμειναν ορθές, ασάλευτες τριγύρω του.
4 πάνω τελείες: Έπειτα ανέβηκε ψηλότερα και θέλησε να δει πέρα τους τα φτερά τους δε ακίνητα, όπως έμεναν, χανόνταν στον θολό αέρα της συννεφιασμένης μέρας. Παρέκει σταμάτησε και κοίταξε ένα κοπάδι ψαρών πουλιών που έφευγαν μόλις ξεχώριζαν από τη σταχτερή τη συννεφιά ψηλά, μόλις φαινόνταν πως μια στιγμή έδειξαν σα να σταμάτησαν μετεωρισμένα.
2 πάνω τελείες: Έπαιξε έτσι κάμποσο μαζί του όσο έπειτα κάθισε και κοίταζε κοίταζε το θολό φως που έτρεμε γύρω από τα ξερά κλαδιά της λεύκας στο παράθυρο.

 

Οι περίοδοι είναι παρμένες από το «Φθινόπωρο» του Κ. Χατζόπουλου.