Άσκηση ορθογραφίας των ρημάτων σε -ιζω doc

Αρχική Νέα 

Συμπλήρωσε τα κενά από την αναδυόμενη λίστα.
πζωσχζωγογγζω
δανζωμυρζωαναβλ(ρ)ζω
σφζωαθρζωσκουπζω
κατακλζωπρζωσυγχζω
κελαρζωδακρζωμπζω